Vidare till huvudinnehåll

Svenska bilskatter fortfarande bland världens dyraste – vad innebär det för företag?

ACEA (European Automobile Manufacturers Association) släppte nyligen sin Tax Guide för 2016 där de kartlägger bilskatter runt om i världen. Efter de automatiska årliga höjningarna på både bensin och diesel har Sverige nu världens näst dyraste skatt på diesel och den femte dyraste på bensin. Om de automatiska höjningarna ligger kvar fram till 2020 kommer Sverige att vara dyrast i världen för båda drivmedlen.

De höga skatterna kombinerat med en osäkerhet kring när regeringens bonus malus-system, som ska premiera bilar med låga koldioxidutsläpp och bestraffa de med höga, kommer att införas gör att företag kommer att behöva göra en mer komplett TCO-analys.

– Vi är just nu inne i en fas där det händer mycket kring bilskatterna och olika incitamentsformer. Tekniken hänger inte med på ett sådant sätt att företag ska kunna göra naturliga val för att förhålla sig till detta. I dag ser vi ett ökat behov av att göra mer omfattande kostnadsberäkningar, där det blir ännu viktigare att analysera körmönster och se över möjligheterna att köra helt eller delvis på el, säger Thomas Hallin, Sales Manager på Alphabet Sverige.

ACEA:s Tax Guide kartlägger bilskatter i EU:s samtliga 28 länder, i EFTA-länderna (Norge, Schweiz och Island) samt i stora marknader som USA, Kina, Ryssland, Brasilien, Japan, Korea, Indien och Turkiet.

För mer information om Alphabets eMobility-tjänst AlphaElectric, en tjänst som möjliggör en problemfri integration av elbilar i företags bilparker för minskad klimatpåverkan, besök: AlphaElectric

Eller läs mer om hur vi hjälpte miljöteknikföretaget Bioteria med deras övergång till en hållbarare bilpark och ett fullständigt skifte till renodlade elbilar: "Bioteria byter ut hela bilparken till Elbilar med hjälp av Alphabet"