Verder naar hoofd artikel

IFRS 16

Wat is er nieuw?

Op 13 januari 2016 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) de nieuwe IFRS 16-boekhoudnormen voor leasingoperaties ter vervanging van IAS 17. Terwijl voor de leasinggever de huidige boekhoudprincipes voor leasingoperaties grotendeels ongewijzigd blijven, komen er voor de leasingnemer belangrijke veranderingen. In de toekomst zal u als leasingnemer een actief met gebruiksrecht uit een leasingcontract moeten boeken in uw balans. Dit betekent de facto dat u de financiële componenten van de lease, vertegenwoordigd in de financiële component van de maandelijkse huur, moet opnemen in de boeken (aan de actief- en passiefzijde). In technische termen zal u een waardervemindering moeten boeken op dit actief, de leaseverplichting moeten afschrijven en de intrest op de leaseverplichting moeten opnemen. De kosten voor de diensten die verbonden zijn aan de lease worden niet geboekt als een actief en hebben alleen een impact op de maandelijkse winst- en verliesrekening zoals onder de huidige boekhoudnormen. (Uitzondering op de nieuwe regel zijn kleine leasingcontracten (<= 5.000 USD) en kortlopende leasingcontracten (< 12 maanden)).

Vanaf wanneer?

De nieuwe IFRS 16-normen zouden ten laatste tijdens het belastingjaar waarin 1 januari 2019 valt, van kracht worden. Afhankelijk van de beslissing van de bedrijven om ze te implementeren, kan een vergelijkbare voorafgaande boekhoudperiode vereist zijn. Bij het nemen van een beslissing zal rekening moeten worden gehouden met het tijdschema voor het project, de geschiktheid van het systeem en de beschikbaarheid van de hulpbronnen.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

De nieuwe IFRS 16-normen gelden alleen voor bedrijven die verplicht publiceren onder IFRS. Bedrijven die alleen publiceren onder lokale GAAP-normen ondervinden geen gevolgen van de wijzigingen. US GAAP zal wellicht een vergelijkbare verandering ondergaan, maar de FASB en IASB bereikten nog geen volledige afstemming van hun normen en toepassingscriteria.

Zal mijn bedrijf in de toekomst meer kopen dan leasen?

Operationele leasing blijf een attractieve formule, aangezien de impact op de balans, de risicopositionering en de geïntegreerde aansprakelijkheden nog steeds beperkter zijn dan bij eigendom van auto’s. De gemiddelde waarde van een actief met gebruiksrecht bedraagt volgens onze raming gemiddeld ¼ van de boekwaarde van een auto (afhankelijk van de termijn). De restwaarde bij het einde van het leasingcontract wordt uit de balans gehouden en eventuele restwaarde met betrekking tot expertise, vooral op het vlak van doorverkoop en risico-evaluatie, worden gedragen door de leasinggever.

Hoe zal Alphabet mijn bedrijf ondersteunen?

Alphabet zal u tijdens en na het aanpassingsproces optimaal bijstaan. In alle landen waar Alphabet actief is, zijn IFRS 16 experts beschikbaar bij wie u terecht kunt met vragen. Alphabet zal u alle vereiste service en informatie verstrekken over de komende veranderingen en de vereiste details op uw contracten.

Hallo, hoe kan ik je helpen?