Verder naar hoofd artikel

Wetgeving mobiliteitsbudget: dit moet in de overeenkomst met uw personeel staan

Wetgeving mobiliteitsbudget: dit moet in de overeenkomst met uw personeel staan

Wilt u als bedrijf het mobiliteitsbudget aanbieden aan uw personeel? U beslist als werkgever zelf aan wie en met welke mobiliteitsvormen, maar houdt het best rekening met enkele wettelijke bepalingen die zeker in de overeenkomst met uw personeel moeten staan.

Mobiliteitsbudget: ja of nee? De werkgever beslist

Als werkgever beslist u zelf of – en zo ja in welke afdelingen en functies – het mobiliteitsbudget wordt aangeboden. Die beslissing moet u bekendmaken aan het personeel, zodat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden. Het mobiliteitsbudget wordt op dezelfde manier ingevoerd als de bedrijfswagen: via een collectieve arbeidsovereenkomst, een individuele overeenkomst, een policy of een gebruik.

Dit moet volgens de wetgeving in de overeenkomst staan

Het budget

Wat moet zeker in zo’n overeenkomst tussen werkgever en werknemer staan? Uiteraard de hoogte van het bedrag van het mobiliteitsbudget, dat berekend wordt op basis van de total cost of ownership (TCO) van de bedrijfswagen die wordt ingeleverd. U moet dus eerst berekenen welke jaarlijkse kosten de bedrijfswagen vertegenwoordigt.  

Ook moet de overeenkomst vermelden dat de werknemer niet meer kan genieten van enkele sociale en fiscale vrijstellingen voor het woon-werkverkeer. Concreet gaat het om de verplaatsingsvergoeding voor het gemeenschappelijk vervoer (openbaar of georganiseerd door de werkgever), de fietsvergoeding of het voordeel uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets.

De mobiliteitsvormen

De werkgever bepaalt zelf, uiteraard binnen het wettelijk kader, welke mobiliteitsvormen allemaal aangeboden worden aan de werknemer die kiest voor het mobiliteitsbudget. De invulling van de drie pijlers (ecologische bedrijfswagen, duurzame mobiliteitsoplossingen en geld) verschilt dus van bedrijf tot bedrijf. Het is aan te raden om in de overeenkomst te vermelden waaraan de werknemer zijn mobiliteitsbudget mag besteden binnen de verschillende pijlers. Zo vermijdt u misverstanden en discussies achteraf.

Hou rekening met de timing

Let er ook op dat de overeenkomst afgesloten wordt nog voor het mobiliteitsbudget de eerste keer wordt toegekend. Als werkgever deelt u de manier waarop het mobiliteitsbudget wordt berekend én het bedrag ervan op voorhand mee aan uw werknemer. Dit gebeurt na de aanvraag van de werknemer en voor een (eventuele) positieve beslissing van de werkgever.

Wat kan u als werknemer doen?

Een werknemer die het mobiliteitsbudget wil gebruiken, moet dit schriftelijk (per brief of e-mail) aanvragen bij de werkgever. De werkgever beslist om al dan niet op dat verzoek in te gaan, maar is daartoe niet verplicht. Wel moet de werkgever een eventuele weigering verantwoorden op basis van geoorloofde criteria. De beslissing van de werkgever wordt schriftelijk meegedeeld aan de werknemer.